International Judicial Cooperation

Предварителното задържане, неговите алтернативи и Европейската заповед за надзор


Description
Курсът за електронно обучение PRE-TRIAD се фокусира върху осигуряване на подобряване на разбирането от практикуващите и подходящо прилагане на алтернативите на предварителното задържане и Европейската заповед за надзор. Накратко се засягат важни теми като предварителното задържане в Европейския съюз и съответните проценти и как практиците могат да анализират интересите на държавата спрямо основните лични права. Освен това, електронното обучение разглежда по-отблизо принципа на ultima ratio, какво е необходимо, за да можем да прилагаме по-често алтернативи и обещаващи практики. По-късно електронното обучение се фокусира върху случая с чужденците и как може да се приложи Европейската заповед за надзор.


Who should attend?
Interested practitioners (judges, prosecutors, court clerks, defence lawyers, probation officers and law students lawyers)

Pre-requisites
Да бъдеш част от целевата група, описана по-горе.

Training modality
e-Learning

Certification
Certificate of Participation

Duration
Total: 2h
Content
 • СТАРТ
 • Добре дошли във вашия онлайн кампус
 • Въведение
 • Въпросник за оценка на знанията (PRE-TRIAD)
 • Модул I – Въведение
 • Глава I - Задържане под стража в досъдебното производство в Европейския съюз
 • Глава II - Досъдебното задържане в различните държави членки 
 • Модул II – Алтернативи на задържането
 • Глава I - Алтернативи на задържането под стража 
 • Глава II - Адекватно прилагане на алтернативите
 • Модул III – Европейско ниво
 • Глава I - Задържане в досъдебна фаза: случаи с чужди граждани 
 • Глава II: Европейската заповед за надзор
 • Въпросник за оценка на знанията (PRE-TRIAD)
 • Wiki
 • PRE-TRIAD_Pечник.pdf
 • PRE-TRIAD_БЪЛГАРСКИ.pdf
 • PRE-TRIAD_Карта на ресурсите_E-обучение.pdf
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certificate with a duration: Forever